Danmarks største ladestation til eldrevne lastbiler er nu åbnet i Hirtshals

Foto: Publicity | Hirtshals Havn. Hirtshals Havn har åbnet Danmarks største ladestation til el-lastbiler, og det er ikke kun en fordel for vognmændene.
dato

Det er nu blevet væsentligt lettere for vognmænd at oplade deres eldrevne lastbiler. Hirtshals Havn har åbnet Danmarks største ladestation til el-lastbiler, og det er ikke kun en fordel for vognmændene. Ladestationen bidrager også til at styrke Hirtshals Havns position som et særdeles vigtigt trafikknudepunkt for godstransport i Nordeuropa.

Der er behov for flere ladestationer til lastbiler, der kører på el, for antallet af eldrevne lastbiler vil stige betydeligt i de kommende år. Derfor åbnede E.ON Drive Infrastructure i samarbejde med Hirtshals Havn og Hirtshals Transport Center onsdag Danmarks største ladestation til el-lastbiler ved netop Hirtshals Transport Center.

- Åbningen af ladestationen giver vognmændene helt nye muligheder for at benytte eldrevne lastbiler, når de transporterer gods over lange afstande. Indtil videre har vognmændene kun haft mulighed for at lade op ved egne depoter, men det skal naturligvis være let at oplade lastbilerne – ellers vil de være tilbageholdende med at investere i el-lastbiler.

- Med de nye ladestandere i transportcentret yder vi et vigtigt bidrag til at gøre transportsektoren grønnere, siger Head of Transport & Logistics Michael Langballe fra Hirtshals Havn.

Havnen er en del af Jyllandskorridoren, som er en af de vigtigste transportkorridorer mellem Norge, Sverige og Centraleuropa og deltager dermed også i projektet Grønn Jyllandskorridor, som har til formål at bidrage til udviklingen af en mere effektiv og miljøvenlig transport.

Den nye ladestation er et vigtigt initiativ for at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren, der udgør omkring en fjerdedel af Europas samlede CO2-udledning.

Den nye ladestation består af tre lynladere på 400 kW, som kan oplade seks el-lastbiler samtidig. Standerne kan skaleres op til 1 MW, når teknologien er på plads.

- Ladestationen sikrer, at det bliver mere attraktivt for vognmændene at anvende et alternativ til dieseldrevne lastbiler, for nu kan de lade lastbilerne op, inden de kører ombord på en færge, eller når de har forladt en færge og skal køre mod syd.

- Som et af de vigtigste knudepunkter mellem Norge og Danmark og det øvrige europæiske kontinent styrker placeringen af ladestationen i netop Hirtshals også mulighederne for at servicere det norske marked og Nordatlanten, siger Michael Langballe.

Tager ansvar for grøn omstilling
Etableringen af de nye ladestandere er endnu et bevis på, at Hirtshals Havn bidrager til den grønne omstilling af godstransporten. Ladestationen er nemlig langt fra det eneste initiativ fra havnen og taler direkte ind i havnens klare målsætning om at blive den grønneste havn i Europa.

Et centralt element heri er at gøre Hirtshals Havn til et knudepunkt for produktion og forbrug af grøn energi.

Senere på året åbner et af Danmarks første tankanlæg med flydende naturgas (LNG) til lastbiler således også på Hirtshals Havn. LNG-anlægget sikrer, at vognmændene får endnu et alternativ til diesel.

- Transportsektoren tager i stigende grad hensyn til klimaet ved at skære ned på CO2-udledningerne, og når vi i Hirtshals kan tilbyde både hurtige ladestandere og flydende naturgas til lastbiler, bliver vi endnu mere attraktive for de virksomheder, der transporterer gods.

- Vi er med helt i front, når det gælder alternativer til traditionelle brændstoffer, men vores ambitioner rækker endnu videre, og vi kommer til at tage flere initiativer i de kommende år, siger Hirtshals Havns CEO Per Holm Nørgaard.

Åbningen af ladestationen onsdag skete med deltagelse af blandt andre adm. direktør Anders Krag, E.ON Drive Infrastructure Denmark, formand for Folketingets Transportudvalg Rasmus Prehn, og Lotte Vang, chef for grøn omstilling, Hjørring Kommune, som alle holdt taler ved ladestanderne.

Kilde: Publicity | Hirtshals Havn
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.