Et af de største projekter nogensinde skal redde masser af sommerhuse langs med vestkysten

Kilde: Ritzau , foto: Hjørring Kommune
Profilbillede
Michael Juul Sørensen

Efter et langt tilløb begynder nu et stort sandfodringsprojekt, der er blevet til i et tæt samarbejde mellem 12 grundejerforeninger, Skallerup Seaside Resort A/S og Hjørring Kommune.

Alle projektdeltagerne har været til lommerne, og projektet har modtaget støtte fra Statens kystbeskyttelsespulje for 2020. Derfor kan sandfodringen for i alt 11 millioner kroner nu begynde.

"Det er helt unikt i national målestok at både grundejerforeninger, en privat virksomhed og en kommune kan finde sammen om et fælles mål. Og alene omfanget af både udgiften og hvor meget sand der skal flyttes, gør det her kystsikringsprojekt til et af de største i Danmark nogensinde", siger borgmester Arne Boelt (S).

Sandfodringen vil ske ud for Nr. Lyngby og på en lang strækning omkring Lønstrup fra Mårup i syd til Udemarken i nord. Området dækker de 12 deltagende grundejerforeningernes kyststrækninger.

Sandet stammer fra en nødvendig oprensning af indsejlingen til Hirtshals Havn. En oprensning der er nødvendig for at større skibe kan komme ind i havneområdet. Det betyder, at sandfodringsprojektet bliver gennemført til en meget fordelagtig pris. Det er rederiet Rohde Nielsen A/S, der skal løse den praktiske del af opgaven.


Foto: Sandfodring - Hjørring Kommune 

"Det er fantastisk, at vi nu kan komme i gang. Det vil både få en stor betydning for alle, der har et hus langs med kyststrækningen såvel som alle os, der synes at det er helt vildt dejligt at gå og nyde vores fantastiske strande, havet og kysten", siger formand for Teknik- & Miljøudvalget Søren Smalbro (V).

Projektet er en af de største indsatser overfor kysterosionen nogensinde. Der vil blive sandfodret med ca. 400.000 m3 sand i både 2021 og 2022, hvilket netop svarer til den erosionshastighed den samlede kyst bliver udsat for. Det er første gang, at et kystsikringstiltag reelt kan matche den erosion, der sker på Hjørring Kommunes vestvendte kyster.

Tidligere på året blev 100.000 m3 sand fra indsejlingen til Hirtshals Havn leveret til området omkring Kjul strand øst for havnen. Sandet vil herfra fordele sig langs Hjørring Kommunes nordvendte kyststrækning og styrke kystprofilerne der. Hjørring Kommune har således også fokus på problemerne på den nordvendte kyst.

Fakta:
- Samlet budget 2020: 11 mio kr

- Udførelse: 2021 og 2022

- Sandmængde: ca 400.000 m3/år

- Projektstrækning: i alt 9 km

- Antal deltagere: ca 2.200 sommerhuse fordelt på 12 grundejerforeninger.

Fremtid:
Der søges yderligere økonomisk støtte fra Statens kystbeskyttelsespulje i de kommende år (2021, 2022 og 2023). Det er forventningen, at projektet vil kunne fortsætte i en periode på i alt 8-10 år.

Kyststrækningen:
Hjørring Kommunes vestvendte kyst er i ”Kystanalysen” fra Kystdirektoratet identificeret som den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier er størst som følge af erosion fra havet. Erosionsraten i området er de fleste steder ca 1 meter årligt i gennemsnit – enkelte steder væsentligt større. Erosionen giver anledning til et samlet sandtab på kyststrækningen på ca. 400.000 m3 årligt.

Alle kan følge sandsugerens arbejde ved hjælp af den gratis app: ”VesselFinder lite”. Søg på fartøjet: ”Ask R”

Flere artikler