Hirtshals Havn overgår forventningerne og lander millionoverskud

Foto: Hirtshals Havn | Port of Hirtshals.
dato

Hirtshals Havn kommer bedre ud af 2023 end forventet og præsterer et resultat på 9,3 mio. kr. Dermed understreger Hirtshals Havn endnu en gang, at virksomheden er inde i en positiv udvikling og har en bundsolid økonomi.

Hos Hirtshals Havn er man særdeles tilfreds med årets resultat på 9,3 mio. kr. i 2023. Det flotte resultat, som er større end det budgetterede resultat på 7,8 mio. kr., er landet til trods for en mindre nedgang i omsætningen, der endte på 84,2 mio. kr.

Det skyldes blandt andet en større ombygning af to færger hos en af havnens store kunder, hvilket medførte indstillet sejlads i knap fire måneder og yderligere to måneder med halveret kapacitet. For Hirtshals Havn har det betydet lavere skibsgebyr og mindre godstrafik på ruterne til Norge.  

- Foruden godstrafikken har også bil- og passagertrafikken været præget af en nedgang, både på grund af færgeombygningerne, men formentlig også på grund af den lave norske kronekurs, som har afholdt nordmændene fra at rejse til Danmark i samme grad som tidligere. Vi har til gengæld oplevet en betydelig omsætningsstigning på vores vindmøller i 2023, som var det første år uden den fastprisaftale på strømmen, som blev indgået, da vindmøllerne blev sat i drift i 2020. Samlet set er havnens omsætning for 2023 tilfredsstillende, siger Per Holm Nørgaard, CEO ved Hirtshals Havn.

I 2023 passerede 126.000 lastbiler, 721.000 personbiler og knap 2,2 mio. passagerer igennem havnen. Der blev landet fisk til en værdi af 350 mio. kr., mens den håndterede godsmængde var på 1,67 mio. tons. Udgiftsmæssigt har havnen holdt sig til en fornuftig vedligeholdelsesplan, der sikrer en god og stabil havnedrift- og udvikling.

2023 har desuden været præget af havnens forberedelser til havneudvidelsen, som skal resultere i en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin. Dermed forbedres besejlingsforholdene markant, og det vil gøre det muligt at anløbe Hirtshals Havn med større skibe og i hårdere vejr end i dag.

Havneudvidelsen omfatter også etableringen af yderligere opmarch- og erhvervsarealer, der blandt andet skal gøre plads til nye, grønne energiprojekter som fx Nordeuropas største CO2-hub i netop Hirtshals. Greenport Scandinavia er rykket et skridt nærmere en realisering med en støtte på 109 mio. kr. fra EU-fonden Fonden for Retfærdig Omstilling, som projektet fik tilkendegivelse om i december 2023. Dertil kommer en egen-investering på 156 mio. kr. fra projektets partnere.

- Arbejdet med udvidelsen af havnen fortsætter med uformindsket styrke i 2024, som blev skudt i gang i januar med et EU-udbud for anlægsarbejdet af Nordhavnen. Med de forbedrede faciliteter på havnen skaber vi det bedste grundlag for transportløsninger, der både klimamæssigt og økonomisk er endnu bedre end i dag, siger Per Holm Nørgaard.

Fakta – Hirtshals Havn årsregnskab 2023:

• Omsætning: 84,2 millioner kroner

• Resultat: 9,3 millioner kroner

• Godsmængde: 1,67 millioner tons

• Lastbiler: 126.000

• Personbiler: 721.000

• Passagerer: 2.184.000

• Fiskeri (værdi af landinger): 350 millioner kroner


Omsætningsfordeling 2023, Hirtshals Havn

Kilde: Hirtshals Havn | Port of Hirtshals
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.