Hjørring Byråd præsenterer ny forebyggelsesstrategi for socialområdet

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Hjørring Byråd har lanceret en omfattende forebyggelsesstrategi inden for det specialiserede socialområde som en del af budgetforliget for 2024-2027. Strategien fokuserer på en bred tværforvaltningsindsats og har politisk forankring i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samt Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Strategien, der blev offentliggjort den 26. juni 2024, har til mål at støtte børn, unge og yngre voksne, som modtager indsatser på det specialiserede socialområde. Det omfatter også initiativer rettet mod børn og unge i folkeskolen. Formålet er at hjælpe disse grupper med at blive mere selvhjulpne og sikre, at der er økonomiske ressourcer til at støtte kommende generationer.

Claus Mørkbak Højrup, der er formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, understreger vigtigheden af forebyggelsesstrategien. Han påpeger, at alle formål med strategien er lige vigtige, og han ønsker at øge borgernes selvstændighed og evne til at mestre deres egen tilværelse. Hjørring Kommune er Danmarks næstdyreste inden for det specialiserede område, hvilket gør det økonomisk nødvendigt at handle proaktivt.

Strategien sigter mod at investere i forebyggende tiltag for at reducere langsigtede omkostninger og øge borgernes evne til at klare sig selv. Dette vil på sigt mindske behovet for kommunale indsatser.

En vigtig del af strategiens succes ligger i at styrke samarbejdet på tværs af forvaltninger og involvere både lokalsamfundet og foreningslivet mere. Implementeringen kræver et ændret fokus i indsatserne, hvilket vil kræve, at organisationer, ledere og medarbejdere omstiller sig.

For yderligere information kan den fulde Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde læses her.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/jun/forebyggelsesstrategi-for-det-specialiserede-socialomraade

Kilde: Hjørring Kommune