Norwegian Hydrogen etablerer stort anlæg til brintproduktion på Hirtshals Havn

Foto: Hirtshals Havn.
dato

En af de førende virksomheder inden for brintproduktion, Norwegian Hydrogen, vil udnytte den vedvarende energi fra vindmøller på Hirtshals Havn til årligt at producere mindst 500 tons grøn brint, som i fremtiden bliver et af de vigtigste fossilfrie brændstoffer.

Etableringen af det nye brintanlæg passer perfekt ind i Hirtshals Havns strategi om at blive et knudepunkt for produktion og forbrug af grøn energi.

Grøn brint kommer til at spille en stor rolle i den grønne omstilling, fordi det er et af de fossilfrie brændstoffer med det største potentiale, og nu vil den norske virksomhed Norwegian Hydrogen etablere et anlæg til brintproduktion på Hirtshals Havn.

Det står klart, efter et konsortium har fået en bevilling på cirka 67 mio. kr. fra EU´s forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe. Målet er produktion af mindst 500 tons grøn brint om året.

Norwegian Hydrogen skal stå i spidsen for projektet CONVEY, og formålet er at etablere et integreret brintøkosystem på Hirtshals Havn. Projektet vil udnytte vedvarende energi fra lokale vindmøller til at producere grøn brint og dermed bidrage til at fjerne kulstof fra energiproduktionen.

Projektet omfatter opførelsen af en 5 MW elektrolyseanlæg, en stor tankstation til tung transport og distributionsnetværk til brint, ilt og varme. Ved at fokusere på principperne om cirkularitet vil projektet sikre, at alle elementer i processen udnyttes effektivt og bæredygtigt.

- Norwegian Hydrogen sætter et benchmark for udviklingen af grøn brint i Norden. Gennem CONVEY-projektet sigter vi mod at bidrage væsentligt til overgangen til en lavemissionsøkonomi i hele regionen og styrke vores engagement i innovation og miljøforvaltning i brintsektoren, siger Jens Berge, CEO for Norwegian Hydrogen.

Hirtshals Havn har arbejdet målrettet på at få etableret brintproduktion på havnen, og det er derfor særdeles glædeligt, at Norwegian Hydrogen vil bygge et anlæg på havnen.

- Vi har en klar ambition om at blive et knudepunkt for produktion og forbrug af grøn energi. Derfor passer etableringen af et stort brintanlæg på havnen perfekt ind i vores strategi. Aftalen med Norwegian Hydrogen betyder, at vi tager endnu et skridt i retning mod at blive den grønneste havn i Europa, siger CEO Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn.

Samarbejde afgørende for grøn omstilling
Udover Norwegian Hydrogen og Hirtshals Havn er en række andre partnere med i samarbejdet om brintproduktion i Hirtshals. Partnerne skal hver især bidrage med deres viden om brintproduktion, logistik, transport og optimering af energisystemer.

- Det er netop denne type af samarbejder, som vi prioriterer højt i vores bestræbelser på at udbygge Hirtshals Havns position som en af de førende havne i Europa, når det drejer sig om produktion af grønne brændstoffer. Hvis vi alle bidrager med det, vi er bedst til, kan vi komme rigtig langt, og vi samarbejder allerede med en række virksomheder om grønne energiløsninger på havnen, siger Per Holm Nørgaard.

Hos EU´s Clean Hydrogen Partnership, der skal fremskynde udviklingen og implementeringen af grønne brintteknologier i Europa, har man også store forventninger til det nye anlæg i Hirtshals og det tværfaglige samarbejde. Erfaringerne fra Hirtshals skal benyttes i forbindelse lignende projekter i fremtiden.

- Med sin strategiske maritime placering er CONVEY et ikonisk projekt, der integrerer lokal vedvarende elektricitet og bruger fordelene ved brint til at dekarbonisere logistikken omkring havnen og gøre den lokale økonomi grønnere. Jeg er stolt over, at CONVEY nu er en del af vores familie af Hydrogen Valleys, siger Mirela Atanasiu, der er fungerende Executive Director for Clean Hydrogen Partnership.

Hirtshals Havn er i fuld gang med planlægningen af den kommende havneudvidelse, hvor det netop er hensigten at tiltrække flere virksomheder, der arbejder med produktion af klimavenlige brændstoffer til skibsfarten, Power-to-X eller andre grønne teknologier.

- Jeg er overbevist om, at Norwegian Hydrogen får følgeskab af en række andre virksomheder, der kan se fordelene ved at etablere sig på havnen og bidrage til den grønne omstilling ved at udvikle de teknologier, som er helt afgørende for, at vi når i mål med den grønne omstilling, siger Per Holm Nørgaard.

Udover Norwegian Hydrogen og Hirtshals Havn er følgende virksomheder en del af konsortiet:

- Vireon: Vil udvikle og drive en tankstation til tunge lastbiler ved Hirtshals Transport Center.

- Greenport North: Støtter projektet gennem sin ekspertise inden for havneudvikling og bæredygtighed.

- Hirtshals Transport Center: Bidrager med sin logistik- og transportekspertise, som er afgørende for etableringen af tankstationen og distribution af brint til slutbrugere.

- Biomega: Vil demonstrere de praktiske fordele ved grøn brint ved at erstatte naturgas i deres industrielle aktiviteter. Brint vil blive leveret gennem en dedikeret rørledning, der forbinder deres faciliteter direkte med elektrolyseanlæg og vil være et eksempel på et vigtigt skridt i retning af at minimere industriens CO2-udledning.

- Lancar Nutri: Vil udforske brugen af ilt og varme i akvakultur og fremvise de forskellige anvendelser af projektets biprodukter.

- Vendelbo Spedition: Vil demonstrere brugen af tunge brintlastbiler og vil bidrage med sin ekspertise inden for logistik og transport.

- VTT Technical Research Centre of Finland: Bidrager med videnskabelig forskning og teknologisk udvikling med fokus på modellering og optimering af det integrerede energiøkosystem.

- Next Consult: Arbejder sammen med VTT om at implementere et beslutningsværktøj til drift og optimering af det samlede energiøkosystem og bidrager med softwareløsninger og analytisk ekspertise.

- Hydrogen Valley: Konsulentfirma med speciale i brintapplikationer og EU-finansierede projekter.

Kilde: Norwegian Hydrogen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.