Biologoverassistent / Fiskeritekniker for til-søs indsamlinger - DTU Aqua

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

DTU Aqua, Sektion for Monitering og Data i Hirtshals søger en biologoverassistent/fiskeritekniker til dataindsamling om bord på kommercielle fiskefartøjer og vores egne forskningsskibe.

Jobbet
Arbejdsopgaverne vil bestå primært for til-søs indsamlinger af biologiske prøver om bord på kommercielle fiskefartøjer, samt oparbejdning af indsamlet materiale. Arbejde omfatter også sejlads på vores egne forskningsskibe, indsamling af information fra det kommercielle fiskeri i havne og oparbejdning af disse og der forventes at du indgår i andre opgaver i sektion for Monitering og Data efter behov. Der er tale om sejlads i betydeligt omfang og varighed med deraf følgende afspadsering af optjent overtid.

Vores forventninger til dig

  • Du skal have kendskab til fiskerierhvervet og livet til søs samt praktisk erfaring med fiskeri på fiskefartøjer fortrinsvis i Skagerrak/ Kattegat og Nordsøen.
  • Du skal være i besiddelse af bedstmandsbevis til fiskeskibe eller have en fiskeskipper 3 grad eller et kystskipperbevis
  • Du skal have kørekort til personbil
  • Erfaring med indsamling af fangstdata fra kommercielle fiskeskibe vil være en fordel 
  • Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider (bl.a. kan der forekomme tjeneste på lørdage og/eller søn- og helligdage). 
  • Der bliver desuden lagt vægt på, at du kan udtrykke sig på skrift ved f.eks. afrapportering, samt at du holder dig informeret inden for fiskerierhvervet.
  • Arbejdet er fysisk krævende og du bør kunne acceptere at arbejde og overnatte under til tider primitive forhold. 
  • Det forventes at du er søstærk 

Hvad tilbyder vi dig
På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnestene på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, din egen udvikling og ansvarlig handlefrihed.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Teknisk Landsforbund med tilhørende organisationsaftale for biologassistent, biolog-overassistenter og fiskeriteknikere.

Stilling ønskes besat fra den 1. august 2024.

Ansættelsesstedet er DTU Aqua, Sektion for Monitering og Data, Nordsøens Forskerpark, 9850 Hirtshals.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 14. april 2024. Åbn linket "Ansøg nu", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og beviser af dine papir og kørekort. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte driftsleder Aage Thaarup (Tel.: 3588 3248 eller 24422272, e-mail: att@aqua.dtu.dk ) eller sektionsleder Kai Wieland ((kw@aqua.dtu.dk ).

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 300 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Lyngby, Hirtshals, Mors og Silkeborg samt på havforskningsskibet DANA.

Sektion for Monitering og Data er ansvarlig for planlægning af dataindsamling ved moniteringstogter samt fra det kommercielle fiskeri på DTU Aqua. Dataindsamlingen foregår både på instituttets egne forskningsskibe samt fra de kommercielle skibe til havs og i havne rundt omkring i landet. Derudover omfatter sektionens arbejdsopgaver data oparbejdelse, der foregår på instituttet. Dette omfatter alt fra arts og aldersbestemmelser, modenhedsanalyser til mere sofistikeret metoder til racebestemmelser af de enkelte fiskearter. Desuden bidrager sektionen til DTU Aqua’s forskning- og rådgivningsopgaver samt til udvikling af moniteringsteknologi af relevans for instituttet. 

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den mission lever den dag i dag. DTU har 13.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hjørring Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

DTU Aqua, Niels Juelsvej, 9850 Hirtshals

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6022344

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet