Historien om Hirtshals Havn

Profilbillede
dato

Allerede i 1804 blev der rejst forslag om at bygge en havn ved Hirtshals, der dengang var et mindre fiskerleje kaldet »Lilleheden«.

Hvis der blev bygget en havn på dette sted, ville det kunne styrke den voksende skudehandel med Norge. Men på grund af vanskelige vind- og strømforhold blev et bekosteligt havnebyggeri ved det afsidesliggende fiskerleje dog ikke gennemført.

Hirtshals fik sit til gengæld sit første fyr i 1863, en stenmole 1879-80, og i 1867 blev der udlagt telegrafkabel mellem Hirtshals og Arendal i Norge.

I 1880’erne var fiskeriet i vækst i hele landet, og molen og fyret ved Hirtshals betød, at området havde flere årlige fiskedage end de øvrige fiskerlejer langs kysten, så de bedre indtjeningsmuligheder medførte, at fiskeriet og bebyggelsen ved Hirtshals udviklede sig.

I 1898 var der 111 fiskere i Hirtshals, og i 1901 havde byen fået både skole, missionshus, kro, telegraf-, telefon- og redningsstation. Da Hirtshals i slutningen af 1800-tallet desuden blev turistmål, begyndte også sommerhuse at skyde frem i klitterne omkring byen.

I 1917, mere end 100 år efter det første forslag om en havn var blevet afvist, besluttede staten at anlægge en stor fiskerihavn i tilslutning til stenmolen. Staten forventede, at den nye havn ville skabe en enorm vækst i området, og for at undgå, at Hirtshals skulle udvikle sig tilfældigt og planløst, blev der i 1919 udskrevet en arkitektkonkurrence for byen.

Konkurrencen blev vundet af Steen Eiler Rasmussen og Knud Christiansen med en imponerende, struktureret plan, bygget op over en stram geometrisk figur med symmetriske gadeforløb, tre centrale rundkørsler og et stort torv ved havnen.


Foto: Nordsøkatedralen

I 1919 blev havnebyggeriet i Hirtshals påbegyndt, og i 1923 stod den første del af havnen færdig med et vandareal på ca. 6,3 ha.

I 1929-30 blev den udvidet med inderhavn og yderhavn. Jernbanen mellem Hjørring og Hirtshals blev indviet i 1925, og det gav gode muligheder for afsætning for fiskeriet.

I 1924 blev der udarbejdet en udstykningsplan, som i hovedsagen fulgte den oprindelige plan. Men man havde forregnet sig: Det var forventet, at udgifterne til det nye havneanlæg skulle finansieres af grundsalget i den nye by, men kun få var villige til at betale for at bo på statens dyre grunde.

Der skete det, at nye borgere i stedet byggede på grundene uden for det planlagte område og forrykkede den planlagte struktur. Denne tendens kendetegnede byen de næste mange år, hvor den voksende befolkning vedblev med at bosætte sig uden for statsområderne.

Fiskeindustrien var i stærk vækst i årene efter 2. Verdenskrig, og Hirtshals fremstod som en driftig fiskerby med stor befolkningstilvækst.

Havnen blev udbygget 1956-58 med færgeleje, 1959-62 med Vesthavnen og 1965-69 med industrihavn i øst.

I 1970 ophørte statens formynderskab i byen, og Hirtshals Kommune overtog de resterende statsejede byarealer.

Hirtshals havde i 1975 landets største konsumfiskehavn, og positionen blev fra 1979 styrket med institutioner til fiskeri- og miljøforskning samt formidling heraf. På privat initiativ fik havnen i 1989 desuden Nordeuropas første overdækkede flydedok til sprøjtemaling af skibe.

Havnen er blevet udvidet hvert tiår, senest i 2012, og d. 1. januar 2001 overgik Statshavnen til kommunalt eje.

Også infrastrukturen til lands er blevet forbedret. I 1984 blev der etableret ny hovedvej til Hjørring, og i 2004 kom der motorvej til Hjørring og videre sydpå.

Hirtshals Havn er rammen om omfattende erhvervsaktiviteter inden for fiskeri, fiskeforædling, transport og maritim service, og er i dag en af Danmarks største fiskerihavne. En del af havnen er lukket for offentligheden, men man kan køre eller gå rundt og se både, der lander deres fisk.

Vesthavnen er en af de ældste dele af havnen, og det er her at de mindre fiskekuttere og flere maskinværksteder, malerværksted, udstyrsbutikker, sejlmagerværksted og vodbinderier samt en bedding og et slæbested holder til. Senest er Hirtshals Marina blevet etableret


Foto: Trappen og monumentet.

Marinaen blev etableret i 2005, så besøgende lystsejlere kunne få en fast og central plads i havnen. Der er stigende interesse for at anløbe Hirtshals, og der er stadig flere både med fast base i Hirtshals. Derfor blev Hirtshals Marina allerede forlænget i 2011. I lige line fra flydebroen er der forbindelse til byen med "Trappe & Monument", som er en oplevelse i sig selv.

"Trappe & Monument" er formet som et bølgeslag, der forbinder "Den Grønne Plads" og Vesterhavet, - "oppe" og "nede".

Bygningsværket er skabt af billedkunstneren Dorte Dahlin og billedhugger Mogens Møller og blev opført af Hirtshals Kommune i 1997.

De mindre fritidsjoller ligger til ved Vest Molen, og dette er også en god plads for lystfiskeri.

På Østhavnen er der mulighed for at følge aktiviteterne på en moderne erhvervshavn. Østhavnen rummer godstrafik og færgetrafik, samt værft og fragtaktiviteter.


Foto: Færgesejlads ved Hirtshals Havn

Værftet Hirtshals Yard ses markant på havnen med den overdækkede flydedok "Nordsøkatedralen" som vartegn. På havnen er der mulighed for at se lastning og losning af fragtskibe og reparation af forskelllge fartøjer som trawlere og supplyfartøjer til oliesektoren i Nordsøen.

Der er op mod 60 ugentlige færgeanløb til Hirtshals havn, så mange biler og lastbiler bliver lastet og losset.

Kilde: Birgitte Meyer